یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات ،تجهیزات و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات ،تجهیزات و صنایع وابسته

گزارش تصویری از حضور شرکت توران تو در یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات ،تجهیزات و صنایع وابسته  زمان برگزاری این نمایشگاه از 25 تا 28 مهر ماه  مکان برگزاری این نمایشگاه : نمایشگاه بین…

ادامه