• دفتر مرکزی فروش :

تهران،خیابان دکتر شریعتی ، پایین تر از حسینیه ارشاد، شماره 1045

تلفن : 6-22852931 – 4-22850651

فاکس : 22846676

  • نمایشگاه و سایت مرکزی خدمات پس از فروش :

کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج، بعد از سه راه تهرانسر (ارج)

تلفن : 44504891 – 44504871 – 44506074 – 44508810

فاکس : 44502102 – 44518361

تلفن انتقادات و پیشنهادات : 44503374