• دفتر مرکزی فروش :

تهران،خیابان دکتر شریعتی ، پایین تر از حسینیه ارشاد، شماره ۱۰۴۵

تلفن : ۶-۲۲۸۵۲۹۳۱ – ۴-۲۲۸۵۰۶۵۱

فاکس : ۲۲۸۴۶۶۷۶

  • نمایشگاه و سایت مرکزی خدمات پس از فروش :

کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، بعد از سه راه تهرانسر (ارج)

تلفن : ۴۴۵۰۴۸۹۱ – ۴۴۵۰۴۸۷۱ – ۴۴۵۰۶۰۷۴ – ۴۴۵۰۸۸۱۰

فاکس : ۴۴۵۰۲۱۰۲ – ۴۴۵۱۸۳۶۱

تلفن انتقادات و پیشنهادات : ۴۴۵۰۳۳۷۴