آسفالت و بتن توسط غلطک در حال دوران این جلوبند خرد میگردند. دراین دستگاه می توان با سیستم هیدرولیکی از داخل کابین حرکت جانبی و عمقی را تنظیم نمود. و برای تراشیدن آسفالت خیابان ها و سطوح پیاده روها وسایر کارهای مشابه بکار می رود. قابل نصب بر روی بابکت های استاندارد و HIGHFLOW است.

 

جلوبند آسفالت تراش

عرض 40 برای بابکتهای HIGH FLOW

عرض 24 برای بابکتهای HIGH FLOW

عرض 18 برای بابکتهای HIGH FLOW

عرض 14  استاندارد

اینچ

 

واحد      

 

مدل

2300

1260

1188

1107

پوند

وزن کاری

44

47/5

47/5

47/5

اینچ

طول

68

66/4

66/4

66

اینچ

عرض

32

35/2

35/2

29/3

اینچ

ارتفاع

5

6

6

6

اینچ

ماکزیمم عمق

برش

40

24

18

14

اینچ

ماکزیمم عرض غلطک

25/6

29/8

29/8

29/8

اینچ

حرکت به کنار

SIDE SHIFT

±

15  ±

15  ±

15  ±

درجه

ماکزیمم زاویه

برش

14/5

17/75

17/75

17/75

اینچ

قطر غلطک

مدلهای بابکت  

S205H

S250 H

S300 H

S330 H

S650 H

S770 H

T300

T320