این جلوبند مستقیما به لودر متصل گردیده و با توجه به جابجایی ۴۸ درجه ای بوم بیل (به سمت چپ و راست) بدون اینکه مینی لودر حرکت کند، عملیات را به آسانی به انجام می رساند. این دستگاه جهت تسطیح زمین و حفرکانال بسیار مناسب می باشد. عمق حفاری این جلوبند ۶ فوت می باشد.

 

 

جلوبند باب تاچ بکهو

مشخصات فنی

واحد

اندازه

وزن کاری

پوند

۶۳۰

حداکثر دسترسی

اینچ

۷۷

نیروی حفاری باکت

پوند- نیرو

۴۸۷۸

طول

اینچ

۷۷

عرض

اینچ

۵۰

ارتفاع

اینچ

۱۷/۸

زاویه چرخش

درجه

±۴۸

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320