کمپانی بابکت بیشترین مدل باکت را نسبت به تناسب کار به بازار عرضه می نماید. باکت ها چنان طراحی شده اند که با قدرت مینی لودر تناسب کامل داشته باشند. قابلیت دید اپراتور در هنگام کار با این جلوبند بسیار خوب می باشد.

 

باکت لودری

مدل

واحد         

۳۶ C/I

۵۰ C/I

۵۶ C/I

۶۲ C/I

۶۸ C/I

۷۴ C/I

۸۰ C/I

وزن کاری

پوند

۱۶۷

۳۵۳

۳۸۵

۴۶۵

۴۷۰

۵۳۳

۵۶۵

طول

اینچ

۲۵

۳۱/۸

۳۱/۸ ۳۱/۸ ۳۱/۸ ۳۱/۸ ۳۱/۸

عرض

اینچ

۳۶

۵۰

۵۶

۶۲

۶۸

۷۴

۸۰

ارتفاع

اینچ

۱۹

۲۱/۵

 ۲۱/۵

۲۱/۵

 ۲۱/۵

۲۱/۵ ۲۱/۵

ظرفیت در حالت پر

فوت مکعب

۴

۹/۶

۱۰/۸

۱۲/۷

۱۴

۱۵/۴

۱۶/۷

تعداد ناخن ها

عدد

۶

۶

۶

۷

۷

۸

۸

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320

T40170