جلوبند برف خور SB240 با عرض 2130 mm:

با استفاده از جلوبند برف خور SB240 برف انباشته جمع آوری و به کنار جاده پرتاب می شود. این جلوبند به راحتی می تواند راهها و جاده ها را برف روبی کند. جلوبند برف خور SB240 یک شوت قابل چرخش دارد و میتواند برف را به فواصل دور پرتاب نماید. شوت این جلوبند مجهز به چرخ دنده و زنجیر به جای کابل  است که همراه شوت حرکت میکند. در این سیستم  مشکل  یخ زدن و شل شدگی کابلها وجود ندارد. شوت این جلوبند قابلیت چرخش تا 276 درجه را دارد به طوری  که با تنظیم صفحه شوت به سمت بالا یا پایین اپراتور میتواند برف را به هرسمتی که بخواهد پرتاب کند.

 

 

[tab] [tab_item title=”مشخصات فنی”]

 

 

Snow blower, SB240 – 84″

Snow blower, SB240 – 72″

Snow blower, SB200 – 78″

Snow blower, SB200 – 66″

Snow blower, SB200 – 60″

Snow blower, SB150 – 48″

Snow blower, SB150 – 36″

   واحد

(اينچ)

مدل

1070

1010

860

810

785

465

428

پوند

وزن کاری

3/43

3/43

5/38

5/38

5/38

37

37

اینچ

طول

5/86

5/74

5/80

5/68

5/62

4/51

4/39

اینچ

عرض

5/65

5/65

61

61

61

4/50

4/50

اینچ

ارتفاع

بیش از 7/13

بیش از 2/12

بیش از 2/12

بیش از 2/12

بیش از 2/12

بیش از6/7

بیش از 6/7

متر

فاصله پرتاب

270

270

270

270

270

276

276

درجه

زاویه تخلیه شوت

24

24

20

20

20

15

15

اینچ

قطر فن

[/tab_item] [tab_item title=”قابل اتصال به بابکتهای”]قابل اتصال به بابکتهای

 

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320

 

 

[/tab_item] [/tab]