جلوبند برف خور SB240 با عرض ۲۱۳۰ mm:

با استفاده از جلوبند برف خور SB240 برف انباشته جمع آوری و به کنار جاده پرتاب می شود. این جلوبند به راحتی می تواند راهها و جاده ها را برف روبی کند. جلوبند برف خور SB240 یک شوت قابل چرخش دارد و میتواند برف را به فواصل دور پرتاب نماید. شوت این جلوبند مجهز به چرخ دنده و زنجیر به جای کابل  است که همراه شوت حرکت میکند. در این سیستم  مشکل  یخ زدن و شل شدگی کابلها وجود ندارد. شوت این جلوبند قابلیت چرخش تا ۲۷۶ درجه را دارد به طوری  که با تنظیم صفحه شوت به سمت بالا یا پایین اپراتور میتواند برف را به هرسمتی که بخواهد پرتاب کند.

 

 

[tab] [tab_item title=”مشخصات فنی”]

 

 

Snow blower, SB240 – 84″

Snow blower, SB240 – 72″

Snow blower, SB200 – 78″

Snow blower, SB200 – 66″

Snow blower, SB200 – 60″

Snow blower, SB150 – 48″

Snow blower, SB150 – 36″

   واحد

(اینچ)

مدل

۱۰۷۰

۱۰۱۰

۸۶۰

۸۱۰

۷۸۵

۴۶۵

۴۲۸

پوند

وزن کاری

۳/۴۳

۳/۴۳

۵/۳۸

۵/۳۸

۵/۳۸

۳۷

۳۷

اینچ

طول

۵/۸۶

۵/۷۴

۵/۸۰

۵/۶۸

۵/۶۲

۴/۵۱

۴/۳۹

اینچ

عرض

۵/۶۵

۵/۶۵

۶۱

۶۱

۶۱

۴/۵۰

۴/۵۰

اینچ

ارتفاع

بیش از ۷/۱۳

بیش از ۲/۱۲

بیش از ۲/۱۲

بیش از ۲/۱۲

بیش از ۲/۱۲

بیش از۶/۷

بیش از ۶/۷

متر

فاصله پرتاب

۲۷۰

۲۷۰

۲۷۰

۲۷۰

۲۷۰

۲۷۶

۲۷۶

درجه

زاویه تخلیه شوت

۲۴

۲۴

۲۰

۲۰

۲۰

۱۵

۱۵

اینچ

قطر فن

[/tab_item] [tab_item title=”قابل اتصال به بابکتهای”]قابل اتصال به بابکتهای

 

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320

 

 

[/tab_item] [/tab]