این جلوبند با 5 شکل مختلف، در جابجایی و برف روبی هرچه سریعتر برف بی نظیر میباشد. اگر ارتفاع برف بیش از حد باشد، تیغه ها به شکل v  درآمده تا قادر به شکافتن باشد. این جلوبند دارای لبه های فولادی با کربن بالا مقاوم در برابر سایش است که قابلیت برگشت در برخورد با موانع را دارد. مدل موجود با عرض 2440 میلی متر می باشد.

 

جلوبند برف روب

مدل            اینچ واحد           60 60-7 pin 72 84 96 108
وزن کاری پوند 660 660 738 779 824 868
طول اینچ 40 40 47/3 47/3 47/3 47/3
عرض اینچ 62 62 74 86 98 110  
ارتفاع اینچ 28/5 28/5 32/8 32/8 32/8 32/8
عرض کاری تیغه v اینچ 54 54 64/5 75 85/5 96
عرض کاری  تیغه/ مستقیم اینچ 62 62 74 86 98 110

عرض کاری تیغه/زاویه دار

اینچ

54

54

64

75

85

95

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320