این جلوبند با ۵ شکل مختلف، در جابجایی و برف روبی هرچه سریعتر برف بی نظیر میباشد. اگر ارتفاع برف بیش از حد باشد، تیغه ها به شکل v  درآمده تا قادر به شکافتن باشد. این جلوبند دارای لبه های فولادی با کربن بالا مقاوم در برابر سایش است که قابلیت برگشت در برخورد با موانع را دارد. مدل موجود با عرض ۲۴۴۰ میلی متر می باشد.

 

جلوبند برف روب

مدل            اینچ واحد           ۶۰ ۶۰-۷ pin ۷۲ ۸۴ ۹۶ ۱۰۸
وزن کاری پوند ۶۶۰ ۶۶۰ ۷۳۸ ۷۷۹ ۸۲۴ ۸۶۸
طول اینچ ۴۰ ۴۰ ۴۷/۳ ۴۷/۳ ۴۷/۳ ۴۷/۳
عرض اینچ ۶۲ ۶۲ ۷۴ ۸۶ ۹۸ ۱۱۰  
ارتفاع اینچ ۲۸/۵ ۲۸/۵ ۳۲/۸ ۳۲/۸ ۳۲/۸ ۳۲/۸
عرض کاری تیغه v اینچ ۵۴ ۵۴ ۶۴/۵ ۷۵ ۸۵/۵ ۹۶
عرض کاری  تیغه/ مستقیم اینچ ۶۲ ۶۲ ۷۴ ۸۶ ۹۸ ۱۱۰

عرض کاری تیغه/زاویه دار

اینچ

۵۴

۵۴

۶۴

۷۵

۸۵

۹۵

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320