این جلوبند جهت تسطیح، جابجایی مصالح و مواد (مثل سنگ های بزرگ)، حفاری،بارگیری و  تراز کردن زمین مناسب می باشد. این جلوبند چهار کار باکت، گراپل، تسطیح کردن و پخش کردن خاک را انجام می دهد. عرض باکت این جلوبند 44 تا 84 اینچ می باشد.

جلوبند بیل بکهو

مدل

واحد

M06

406

506

607

9BH

8811

وزن کاری

پوند

685

507

531

1298

موجود نمیباشد

1986

حداکثر عمق حفاری

اینچ

76/2

73

73

95/1

116/6

135/7

حداکثر دسترسی

اینچ

88

88

88

123/3

موجود نمیباشد

166

نیروی باکت جهت حفاری

پوند- نیرو

2200

2200

2200

5000

5042

6000

زاویه چرخش

درجه

180

180

180

180

180

180

نوع جکهای تعادل

 

هیدرولیکی

دستی

دستی

هیدرولیکی

هیدرولیکی

هیدرولیکی

عمق حفاری

اینچ

76/2

73

73

95/1

موجود نمیباشد

135/7

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320