این جلوبند با  سرعت و سهولت قادر به حفر کانال به منظور آبرسانی، کابل کشی تلفن و برق و نصب لوله های گاز و غیره در عمق 61 الی 125 سانتی متری از سطح زمین میباشد. ساید شبفت دستی یا هیدرولیکی این جلوبند به اپراتور اجازه کار در نزدیک  دیوارها را می دهد.

 

جلوبند ترنچر

مدل

واحد

LT112

LT113

LT213

LT313

LT414

LT405

MX112

وزن کاری

پوند

615

615

725

955

1255

1520

570

طول

اینچ

60/7

60/7

74

79/5

90

105

68/2

حرکت جانبی ترنچر

اینچ

36

36

56

56

56/25

65

موجود نمیباشد

قطر حلزونی

اینچ

12

12

12

12

14/25

12

12

بیشترین فشار کاری

 اینچ مربع/پوند

3000

3000

3300

3500

3500

3500

3000

حرکت ساید شیفت

اینچ

16/1

16/1

23/1

23/1

21/8

26

16/1

طول بوم استاندارد

اینچ

39/4

39/4

52/5

55/5

65

63

33/5

عمق حفاری

فوت

2

3

3

4

4/2

4

2

حداقل عرض در دسترس

اینچ

4

4

4

6

6

6

4

حداکثر عرض در دسترس

اینچ

 8

8

8

12

12

12

8

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320