دو مدل از این نوع جلوبند وجود دارد. جلوبند تسطیح و جلوبند تسطیح لیزری (که مجهز به کیت لیزری می باشد). با استفاده از جلوبند تسطیح لیزری دقت عمل افزایش پیدا کرده و انجام کارهای دقیق و ظریف به آسانی امکان پذیر می باشد. برای افزایش شناوری و جلوگیری از کاهش باد لاستیک از لاستیک های پرشده از فوم در این نوع جلوبند استفاده شده است.

 

جلوبند تسطیح

انواع

واحد

جلوبند تسطیح

جلوبند تسطیح لیزری

وزن کاری

پوند

۹۸۰

۱۰۲۰

طول

اینچ

۶۴/۳

۶۴/۳

عرض

اینچ

۸۵/۵

۸۵/۵

ارتفاع

اینچ

۳۲

۳۲

عرض تیغه تسطیح

اینچ

 ۸۴

۸۴

مقدار برگشتی تیغه در عرض

اینچ

۰/۵

۰/۵

مقدار برگشتی تیغه در ارتفاع

اینچ

۶

۶

دقت تیغه لیزری تسطیح

اینچ

موجود نمی باشد

۰/۲۵ ±

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320