یکی از سریعترین راههای پاک سازی محوطه ها،  جاده ها و پیاده روهای پوشیده از برف، استفاده از این جلوبند می باشد. تیغه این جلوبند قابلیت گردش 30 درجه به سمت چپ یا راست را دارد.  

 

جلوبند تیغه زاویه برف روب

مدل

      واحد

تیغه با عرض 54

تیغه با عرض 60

تیغه با عرض 72

تیغه با عرض 84

تیغه با عرض 96

تیغه با عرض 86 HEAVY DUTY

تیغه با عرض 96 HEAVY DUTY

تیغه با عرض 108 HEAVY DUTY

وزن کاری

پوند

310

580

590

620

660

811

854

926

قطر پیستون جک

اینچ

2

2

2

2

2

5/3

2

2

قطر شفت

اینچ

1/25

1/2

1/25 1/25 1/25

1/75

25 /1

1/75

کورس جک

اینچ

5

9/6 9/6 9/6 9/6 9/6 9/6

9/6

طول

اینچ

7/29

42

42

42

42

موجود نمی باشد

35/6

35/6

عرض

اینچ

54

60

72

84

96

 86

 96

 108

ارتفاع

اینچ

22

28

28

28

28

28/7

28/4

28/4

عرض کاری در حالت زاویه کامل

اینچ

46/8

52

63

73

83

74/5

83

93

تعداد جکها

عدد

1

2

2

2

2

1

1

1

سایز تیغه برش فولادی

اینچ مربع

4×0.38

6 x0/375

6 x 0/375

6 x0/375

6 x 0/375

6 x 0/5

6 x 0/5

6 x 0/5

درجه زاویه به راست یا چپ

درجه

30

30

30

30

30

30

30

30

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320