این جلوبند ضمن جارونمودن، مواد را در باکت خود جمع آوری نموده و آن را در مکان مورد نظر خالی می نماید. این دستگاه در جاده ها، پیاده روها، محوطه های پارکینگ و غیره بکار گرفته می شود. این جلوبند کیت آبپاش جهت جلوگیری از گردو غبار دارد.

 

جلوبند جارو

مدل

             اینچ

  واحد

عرض ۴۴

عرض ۴۸

عرض ۵۴

عرض ۶۰

عرض ۷۲

عرض ۸۴

وزن کاری

پوند

۵۵۵

۵۹۵

۶۵۰

۷۵۸

۸۴۵

۱۰۲۹

طول

اینچ

۵۱

۵۱

۵۱

۵۵/۷

۵۵/۷

۶۱/۴

عرض

اینچ

۴۸/۳

۵۲/۳

۵۸/۳

۶۶/۲

۷۸/۲

۹۰

ارتفاع

اینچ

۲۲/۹

۲۲/۹

۲۲/۹

۲۳/۴

۲۳/۴

۲۶/۶

ظرفیت مخزن

فوت مکعب

۶/۶

۷/۳

۸/۲

۱۲

۱۴/۴

۱۸/۵

جهت حرکت

 

جلو/عقب

جلو/عقب

جلو/عقب

جلو/عقب

جلو/عقب

جلو/عقب

تعداد برس ها

عدد

۲۱

۲۳

۲۶

۳۰

۳۶

۴۲

قطر جارو

اینچ

۲۱/۵

۲۱/۵

۲۱/۵

۲۱/۴

۲۱/۴

۲۴

دور جارو

دور در دقیقه

۱۸۵

۱۸۵

۱۸۵

۱۴۵

۱۴۵

۲۱۵

تیغه برش

اینچ مربع

۶ x5/8

۶ x5/8

۶ x5/8

۶ x5/8

۶ x5/8

۶ x5/8

عرض کلی جلوبند

اینچ

۴۸/۳

۵۲/۳

۵۸/۳

۶۶/۲

۷۸/۲

۸۹/۹

عرض جارو

اینچ

۴۴

۴۸

۵۴

۶۰

۷۲

۸۴

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320