این جلوبند در حرکت رو به جلو ویا عقب کلوخه ها را خردنموده و زمین را صاف  و برای  کاشت آماده می کند .این جلوبند میتواند تا 25 درجه به سمت چپ یا راست زاویه بگیرد.

 

جلوبند سله شکن (2)

 

مدل

اینچ

واحد

با عرض 48  دستی

با عرض 60  دستی

با عرض 72  دستی

با عرض 60 هيدروليكي

با عرض  72  هیدرولیکی

با عرض  84  هیدرولیکی

با عرض  72 HIGH FLOW

با عرض  84  HIGH FLOW

وزن کاری

پوند

636

1080

1110

1100

1110

1268

1110

1268

طول

اینچ

57/9

67/9

67/9 67/9 67/9 67/9 67/9 67/9

عرض

اینچ

45/7

71/7

86/3

71/7

65

76

86/2

76

تعدادناخن ها

عدد

81

101

121

101

121

141

121

141

حداکثر چرخش

به چپ و راست

درجه

25 چپ یا راست

25 چپ یا راست

25 چپ یا راست

25 چپ یا راست

25 چپ یا راست

25 چپ یا راست

25 چپ یا راست

25 چپ یا راست

عرض(درحالت

زاویه کامل)

اینچ

45/7

54/4

62/4

54/4

65

76

65

76

حداقل دبی مورد نیاز

گالن در دقیقه

10

13

13

13

13

18

25

30

حداکثر دبی مورد نیاز

گالن در دقیقه

18

37

37

37

37

37

37

37

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320