این جلوبند  با عرض های مختلف برای کوبیدن و  متراکم نمودن زیرسازی جاده ها و کف کانالها مورد استفاده قرار می گیرد  . این جلوبند  مجهز به مکانیزم کاهش ارتعاشات جهت کم کردن لرزش کابین اپراتور در هنگام کارمی باشد .

 

 

جلوبند غلطک ویبره

مدل

          واحد

غلطک پاچه بزی با عرض ۴۸

غلطک ساده با عرض ۴۸

غلطک پاچه بزی با عرض ۷۳

غلطک ساده با عرض ۷۳

غلطک ساده با عرض ۸۰

وزن کاری

پوند

۱۷۷۸

۱۷۸۸

۲۱۸۹

۲۲۰۸

۲۳۲۰

طول

اینچ

۳۸/۱

۳۸/۱

۳۷/۹

۳۷/۹

۳۷/۹

عرض

اینچ

۶۰/۵

۶۰/۵

 ۷۹

۷۹

۸۶

ارتفاع

اینچ

۲۵/۴

۲۶

۶۰/۵

۲۶

۲۶

عرض غلطک

اینچ

۴۸

۴۸

۷۳

 ۷۳

۸۰

مقدار خارج از مرکز بودن غلطک

درجه

۹درجه به راست

۹ درجه به راست

مرکزی

مرکزی

مرکزی

نوسان غلطک

درجه

   ۱۵±  

۱۵±  

۷/۵±  

۷/۵± 

۷/۵± 

نیروی دینامیکی

گالن در دقیقه/پوند

۱۰۵۱۹/۱۷

۱۰۵۱۹/۱۷

۹۹۰۵/۲۰

۹۹۰۵/۲۰

۹۹۰۵/۲۰

فرکانس ضربه

گالن در دقیقه/ارتعاش در دقیقه

۲۴۴۸/۱۷

۲۴۴۸/۱۷

۲۴۰۱/۲۰

۲۴۰۱/۲۰

۲۴۰۱/۲۰

تعداد پدها

عدد

۷۸

موجود نمیباشد

۱۰۲

موجود نمیباشد

موجود نمیباشد

قطر غلطک (پاچه بزی)

اینچ

۲۵/۴

موجود نمیباشد

۲۵/۴

موجود نمیباشد

موجود نمیباشد

قطرغلطک ساده

اینچ

موجود نمیباشد

۲۶

موجود نمیباشد

۲۶

۲۶

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320