این جلوبند  با عرض های مختلف برای کوبیدن و  متراکم نمودن زیرسازی جاده ها و کف کانالها مورد استفاده قرار می گیرد  . این جلوبند  مجهز به مکانیزم کاهش ارتعاشات جهت کم کردن لرزش کابین اپراتور در هنگام کارمی باشد .

 

 

جلوبند غلطک ویبره

مدل

          واحد

غلطک پاچه بزی با عرض 48

غلطک ساده با عرض 48

غلطک پاچه بزی با عرض 73

غلطک ساده با عرض 73

غلطک ساده با عرض 80

وزن کاری

پوند

1778

1788

2189

2208

2320

طول

اینچ

38/1

38/1

37/9

37/9

37/9

عرض

اینچ

60/5

60/5

 79

79

86

ارتفاع

اینچ

25/4

26

60/5

26

26

عرض غلطک

اینچ

48

48

73

 73

80

مقدار خارج از مرکز بودن غلطک

درجه

9درجه به راست

9 درجه به راست

مرکزی

مرکزی

مرکزی

نوسان غلطک

درجه

   15±  

15±  

7/5±  

7/5± 

7/5± 

نیروی دینامیکی

گالن در دقیقه/پوند

10519/17

10519/17

9905/20

9905/20

9905/20

فرکانس ضربه

گالن در دقیقه/ارتعاش در دقیقه

2448/17

2448/17

2401/20

2401/20

2401/20

تعداد پدها

عدد

78

موجود نمیباشد

102

موجود نمیباشد

موجود نميباشد

قطر غلطک (پاچه بزی)

اینچ

25/4

موجود نمیباشد

25/4

موجود نمیباشد

موجود نمیباشد

قطرغلطک ساده

اینچ

موجود نمیباشد

26

موجود نمیباشد

26

26

مدلهای بابکت

S130

S205

S250

S300

S330

S 510

S650

S 770

T300

T320