تیغه پرقدرت این جلوبند قادر است آسفالت، زمین های یخ زده یا بتون را برش دهد تا نصب لوله یا کابل های الکتریکی و نوری با سرعت به انجام برسد. بیشترین عمق حفاری این جلوبند از 45 سانتی متر الی 60 سانتی متر می باشد و  این جلوبند مجهز به ساید شیفت است.

جلوبند آسفالت بر

 

مدل

واحد

WS 18

WS 24

طول

اینچ

69

74

عرض

اینچ

68/5

68/5

ارتفاع

اینچ

64

81

حرکت جانبی هیدرولیکی

اینچ

25/6

25/6

کمترین عمقبرش

اینچ

6

8

بیشترین عمق برش

اینچ

18

24

مدلهای بابکت  

S205H

S250 H

S300 H

S330 H

S650 H

S770 H

T300

T320