تیغه پرقدرت این جلوبند قادر است آسفالت، زمین های یخ زده یا بتون را برش دهد تا نصب لوله یا کابل های الکتریکی و نوری با سرعت به انجام برسد. بیشترین عمق حفاری این جلوبند از ۴۵ سانتی متر الی ۶۰ سانتی متر می باشد و  این جلوبند مجهز به ساید شیفت است.

جلوبند آسفالت بر

 

مدل

واحد

WS 18

WS 24

طول

اینچ

۶۹

۷۴

عرض

اینچ

۶۸/۵

۶۸/۵

ارتفاع

اینچ

۶۴

۸۱

حرکت جانبی هیدرولیکی

اینچ

۲۵/۶

۲۵/۶

کمترین عمقبرش

اینچ

۶

۸

بیشترین عمق برش

اینچ

۱۸

۲۴

مدلهای بابکت  

S205H

S250 H

S300 H

S330 H

S650 H

S770 H

T300

T320